SHINDOKAN 
GOJU KAI KARATE DO 

KØBENHAVNS KARATE SKOLEHer kan du se en samlet oversigt over vores medlemstilbud og kontingenter.

Indmeldelse:
Indmelding koster 200 kr.

Kontingent pr. mdr. fra 14 år og op kr. 330,00 

kontingent pr. mdr. Barn kr.160,00 fra 8 år - 13 år. 

Kontingent pr. mdr. Lilleput barn kr. 160,00 fra 6 år - 9 år.


Bindingsperiode:

Bindingsperioden er 3 måneder eller frem til første rettidige udmeldelsesdato.

Forbundskontingenter:Der betales hver den 1 Oktober kr. 100 i DTKF & Shindokan Licens.


(DTKF = Dansk Traditionel Karate Forbund) som varetager stævner.

Indmeldelse:
Indmeldelse kan ske via hjemmesiden.

Udmelding:
Da det i praksis har vist sig vanskeligt at administrere udmeldelser, der er givet mundtligt til karate skolens trænere skal udmelding ske skriftligt.

Udmelding kan ske via karate skolens hjemmeside.

Udmelding skal ske med mindst 1 måneds varsel, fra den 1. til den 1. i næste måned.

Sanktioner ved restance:
Så længe eleven er i restance med kontingent, kan eleven ikke deltage i klubbens sociale og sportslige arrangementer, stævner og turneringer samt graduering.

Kontingent betales via PBS!

Betalingsfrist:
Kontingentet skal være betalt senest den 5. i måneden.
FI kort bliver tillagt et gebyr på kr. 50,00 pr. mdr.

 

Lukket Gruppe Facebook Lukket gruppe for medlemmer tilmeld dig  - klik på logoFor sen betaling:
Da vi har oplevet en uforholdsmæssig stor uregelmæssighed i kontingentbetaling, har vi set os nødsaget til at stramme den administrative procedure.


Restancer skal betales inden 14 dage.
Ved for sen betaling, opkræves et administrationsgebyr på 150 kr. ved næste betalingsperiode.


Træning:
En lektion varer 1 time,der er træning 2 gange om ugen for hver hold.

Lilleput hold varer 1 time hver Torsdag


Påklædning:
Vi træner på rene bare fødder.
Såfremt eleven har fodvorter, skal eleven bære plaster og strømper.
Der må ikke bæres nogen form for smykker eller anden pyntebeklædning under træningen.
Den obligatoriske træningsuniform er en hvid karate-GI med klubbens emblem på brystet og ærmet.

Fremmøde, omklædning og bad:
Eleven skal møde til tiden og være omklædt ved lektionens start.
Der er separate drenge og pigeomklædning.
Der er mulighed for bad efter træning.

Fravær:
Længere fravær ved eks. ferie og sygdom skal meddeles karate skolen.
Meddelelsen kan gives på karate skolens hjemmeside, pr. email eller personligt til holdets træner.
Karate skolen tager ikke ansvar for om eleven møder frem til træning.
Fravær fritager ikke for kontingentbetaling.

Sygdom og kroniske lidelser:
Karate skolen skal orienteres såfremt eleven har lidelser, der kan have betydning for elevens træning.

Ventende forældre:
Det er muligt for forældrene at opholde sig i karate skolens lounge mens børnene træner.
Det er også muligt ind i mellem at overvære træningen, men da det ofte bevirker at børnene taber fokus under træningen, anbefaler vi det ikke.
Det er ikke tilladt at overvære gradueringer. Ved graduering skal forældre og andre opholde sig i karate skolens lounge, da kun de elever, instruktører og sensorer gradueringen vedrører må opholde sig i dojoens træningsareal.

Kontingent betales via PBS!