SHINDOKAN 
GOJU KAI KARATE DO 

KØBENHAVNS KARATE SKOLE

Målsætning for arbejde med børn og unge

Vi er en klub hvor eleverne skal kunne finder et rum, i hvilket de kan møde sig selv, udvikle deres karakter, lære at hvile i en process, og være med til at give dem redskaber der kan øge deres selvforståelse. Hvor de lære at træningen indeholder målet i sig selv.

Vi vil tilbyde en sammenhæng hvor eleverne kan komme og beskæftige sig med deres egen udvikling som individer, opbygge karakter, lærer om, og dyrke deres eget “rum” under ledelse af en mester eller instruktør som tager ansvar for at lede dem på vej, den vej som i sidste ende er deres egen.

Vi ønsker at være en klub hvor vi videregiver et realistisk forhold til selvforsvar, hvor anvendelse står i centrum.
Vi er en klub hvor sætningen: ”Du vinder kun den kamp du aldrig kæmper” er et centralt element i vores undervisning, hvor eleverne skal lære at vælger deres kampe med omhu, udadtil som indadtil.

Vi er en klub hvor størrelsesforholdet mellem fælles arealer uden for Dojoen, og størrelsen på Dojoen er et billede på at det er træningen vi kommer for. Vi skal have et sted hvor man det øjeblik man kommer ind, får sin opmærksomhed rettet mod det: ”at vi er kommet for at træne”.

Vi er en klub der lægger vægt på de traditionelle værdier og etik omkring Karate-Do.
Karate-Do er en kultur, der indeholder regler og normer, som direkte kan overføres og leves i det omgivne samfund. Det er disse normer og regler vi vil undervise udfra.

Vi vil hjælpe eleverne med at forstå sig selv, deres styrker og begrænsninger, lærer dem at rykke grænserne for deres opfattelse af egen formåen, og gennem styrket tro på sig selv, styrke deres tro på andre.

De unge vokser, deres krop udvikler sig – og oftest indvikler sig. “Hvem er jeg?” er et vigtigt tema.
Oftest sker selvidentifikationen som en re-aktion: “Jeg er mig, fordi jeg ikke er som dem!”. Vi vil være med til at styre de unge på en sådan måde at deres dannelse sker gennnem aktion i tryg hvilen med hvem de er.

Vi vil styrke de sociale rammer omkring skolen.

Vi vil skabe rammer hvor den enkelte elev ved at han/hun er en nødvendig del af skolen og Karate-dos udvikling, og at de resultater den enkelte genererer afhænger af egen indsats,
i samarbejde, respekt og udveksling med de karatekaer vedkommende træner med.