SHINDOKAN 
GOJU KAI KARATE DO 

KØBENHAVNS KARATE SKOLEGoju Kun
Vær beskeden og venlig
Træn og betænk din fysiske styrke
Øv åbenhjertigt med kreativitet
Lev et enkelt liv
Vær bevægelig og hurtig
Ta hensyn til dit helbred
Vær ikke for stolt eller beskeden
Fortsæt din træning med tålmodighed
De 6 Regler

Vi skal være stolte over at lære vejen til Goju karate-do.
Vi skal træne vores krop og sjæl til fasthed og udholdenhed.
Vi skal følge de regler der er foreskrevet
Vi skal udvikle vores solidaritetsfølelse
Vi skal betragte træningen som en del af vores liv
Vi skal samle og konsentrere menneskets 3 kræfter: Fysisk styrke, åndelig styrke og Intelligens.

Dojo Etikette

Dojo og Dojo-regler.

Dojoen er et miniature cosmos hvor vi søger kontakt med os selv - (vores) angst bekymringer - reaktioner og vaner. Det er en arena hvor vi søger, at modvirke og begrænse vore konflikter - hvor vi konfronteres med en modstander, som ikke er en modstander, men mere en partner der hjæper os til, at forstå os selv mere intenst.

Teknisk viden er ikke nok, en karateka må sammensmelte og udvikle teknikken med en åndeligt infnitiv forståelse af kampkunsten ikke alene bliver et kunstnerisk skue - men vejen til, at forene den psykiske og fysiske styrke, som er grundlaget for en højere forståelse.
Dojoen er stedet hvor træningen udøves, og her er der af hensyn til disciplinen og afviklingen af træningen visse regler der skal overholdes.


Etikette.
Når man kommer ind i træningssalen, standser man op og bukker reglementeret. Det samme gælder, når man forlader salen.
Alle karate buk ledsages af ordet "Osu", som er international karate hilsen, der skal udtales højt og tydeligt. Alle karate udøvere hilser hinanden med "Osu".
Chefinstruktøren tiltales i træningssalen med "SENSEI", alle assistenter og instruktører tiltales med "SEMPAI"
Ordet "HAI" anvendes istedet for "ja" når man tilkendegiver, at man har forstået det instruktøren har sagt.
Kommer man for sent til træningen, går man op til instruktøren og bukker, derefter går man bagi rækken og deltager i træningen.
Finger og tånegle skal være rene og kortklippede for at undgå skader, ligeledes skal udøveren fremtræde ren og velsoigneret.
For at undgå skader må halskæder, ure, armbånd, pladeringe etc. ikke bæres under træningen.
I træningssalen fordres en diskret optræden, samt at instruktørens henvisninger følges ufortøvet. der lægges vægt på en god træningsindsats, og en respektfuld indstilling til karate og dens udøvere, samt til læremesteren.
Tyggegummi, syngen, fløjten og unødig tale hører ikke til under træningen og har man spørgsmål, gør man opmærksom herpå ved håndsoprækning.
Når et hold sidder og mediterer, skal alle andre der opholder sig i lokalet, forholde sig fuldstændigt roligt.
Det er af særdeles stor vigtighed, at alle karate-kaer overholder den internationale karate-etikette og de interne regler, for at skabe den rigtige karate-atmosfære og få en effektiv træning.
KATA (bevægelsesmønstre)
Kata er grundstammen i al Karate, og det er en kendsgerning at i vores stilart Goju findes hemmelige principper i kata.
Kata, er ikke blot en opvisning af bevægelser, den er en håndgribelig fastlægning af teknikker, som kan overføres og bruges i en hvilken som helst sammensætning.
Kata er en tydeliggørelse af den dybeste mening med karate.

Kun gennem træning af kata opnås "GOKUI" (den vigtigste lære).

Goju KARATE-DO: "Så blid som et piletræ - Så hård som Mount Tai".

Gojus kataer tager blidt eleven, først gennem helt grundlæggende bevægelsesmønstre, for dernæst efter større forståelse, gennem mere og mere komplicerede bevægelser, for til sidst at fuldende de optimale bevægelser, for balance, koordination, og mental kontrol.

Goju Kai kataer.
Taikyoku Chudan
Taikyoku Jodan
Taikyoku Gedan
Taikyoku Kakie Uke
Taikyoku Mawashi Uke
Taikyoku Gedan Kyoku
Taikyoku Hkii Uke
Gekisai dai ichi
Gekisai dai ni
Saifa
Seiyunchin
Shisochin
Sanseru
Sepai
Kururunfa
Sesan
Suparinpei
Tensho
Sanchin

Gekisai dai ichi og Gekisai dai ni, er de to første kataer eleven stifter bekendtskab med. De viser de første grundlæggende bevægelsesmønstre, hvor eleven bevæger sig i 4 retninger under udførelsen med ukomplicerede parader og slag.
Saifa introducere eleven for mere komplicerede bevægelser. Her bliver frigørelsesteknik, og halvcirkulære parader, samt åben hånd teknik, sat sammen med større krav til balance.
Seiyunchin viser eleven vejen til komplekse hårde og bløde bevægelser (Go-Ju). Og i kataen introduceres for første gang kast. Kataen viser også store bløde bevægelser, for dernæst ændre sig til små og hårde bevægelser.
Shichoshin, Sanseru, Kururunfa, Sepai og Sesan, er kataer, der er yderst komplicerede og kun undervises til elever med en stor træningsindsats bag sig. Disse kataer forbereder eleven i sine indviklede bevægelser til at kunne forstå og behandle Gojus længste og mest kompliceret kata Suparinpei.
Suparinpei undervises kun til elever der har opnået graden 3 dan, og herfor anses for at være moden hertil. Suparinpei har de ultimative og alvorligste teknikker.
Igennem kataerne bevæger vi os gennem mørket mod lyset (uvidenhed mod det oplyste).
HUSK: Diamanten bliver poleret.

KIHON.
Modsat kataerne er kihon de første teknikker eleven stifter bekendtskab med. Kihon (basisteknikker) lærer eleven de fundamentale parader, slag, og spark, fra stående stilling, hvorefter de sættes sammen i sammenhængende bevægelser, hvor eleven under dette bevæger sig i gående stillinger i ukomplicerede mønstre

Kihon forbereder eleven til at kunne udfører de mere krævende bevægelser indeholdt i kataerne.

Man kan sige at, kihon er at betegne som rødderne i et træ, og kataerne som stammen og grenene, for herefter at forene kihon og kata, samt forståelsen af karate-do i træets løv og dermed opnå fuldendelsen.


KUMITE.
I kumite (fri kamp/arrangeret) lærer/øver eleven at omsætte de tillærte teknikker mod en fysisk modstander, der dog i det fleste tilfælde på forhånd er arrangeret, således at modstanderen er klar over hvilke angreb der sættes ind, og er i stand til at bruge de selvforsvarsteknikker der er beregnet til netop disse angreb.

I jiyuu-kumite (fri kamp) angriber eleven med teknikker, som modstanderen ikke på forhånd har kendskab til.

I nyere tid har fri kamp stor bevågenhed, især for yngre karate-kaer, og er at betegne som den sportslige del af kampkunst. Fri kamp er naturligvis behæftet med meget strenge regler og restriktioner for at undgå skader på de deltagende. Desværre er der en tendens til, at man i sin stræben efter mesterskaber har glemt essensen i karate, og lige som i al anden konkurrence sport har eleven kun en begrænset tid, før han bliver overvundet af en yngre.
Man kan altså ikke springe over kata og kihon, for udelukkende at træne kumite.
Her kan vi slutte af med følgende vise ord:

Enhver sand mester af sin stilart føler, at hans og hans alene er den bedste i verden. Menneskelige følelser vil ikke ændre sig, men i det mindste kan vi prøve, at beherske vort ego. Det er sandt, at vi på hver vores måde fortolker/opnår "satori" i den operationelle omgivelse af konkurrence på lige fod med andre skoler, vil vort ego måske drage fordel heraf, og bedre tilpasse sig realiteternes verden. Et rationelt forhold til kampkunstens karate kan tage lang tid, men glem aldrig - INTET ER UMULIGT
Goju

Traditional Goju Karate-Do er en af de 4 traditionelle karate stilarter.

Karates udspring er på øen Okinawa i det sydkinesiske øhav.

Goju Karate-Do betyder:
Go=Hård
Ju=Nænsom / Blød
Kara=Tom (i den buddistiske betydning om et tomt sind fri for forestillinger og forventninger)
Te=Hånd
Do=Vej.

Altså: Den hårde og nænsomme, tomme hånds vejs.

Karate er en selvforsvarsform der udnytter modstanderens energi.

Goju blev navngivet og grundlagt af Chojun Miyagi Sensei


Hakutsuru-Ken i Shindokan


White Crane Kung-fu bliver fortolket som Hakutsuru-Ken, og undervist som angrebsteknikker fra brunt bælte og op, Hakutsuru-Ken undervises som overbygning til Goju Karate-Do.

White Crane Fist Style Historie

Skaberen af White Crane Fist style var en kvinde hvis navn var Shi Chi Ko. Hun boede i byen Fukume Fu, Hoku Kong Gai i Kina. Da hun var ganske lille bortkom hendes fødselsattest og var glemt også fordi hun var en vildkat med mange navne. Det hele begyndte, da hendes far Ho Shu Ku blev svigtet af beboerne i en strid om kontrollen over byen hvor de boede, han blev ved den anledning alvorligt såret.

Da datteren Shi Chi Ko hørte om denne hændelse, blev hun meget vred, og svor en grusom hævn. Hun var samtidig klar over, at hun som den unge pige hun var, kunne udsætte sig selv for skade ved at forsøge sig med vold. Hun bad derfor hver dag for styrke og mod, så hun kunne give sin far oprejsning for denne ugerning mod ham.

En dag hvor hun lå på sit værelse og tænkte på sin stakkels far, og hvad der havde hændt ham, hørte hun pludselig en høj lyd ude fra gården hvor hun boede. Hun sprang hen til vinduet og så to store Traner kæmpe frygtløst i det høje græs. Hun iagttog dem meget nøje og bemærkede enhver bevægelse. De udviste en kolossal styrke, og mod, kæmpende, mens de hoppede op og ned sparkede og slog med vingerne, samtidig med at de hakkede med næbene mod hinanden. Shi Chi Ko for ud i gården og tog en bambus stav, som blev brugt som tørrestativ og prøvede med den at jage Tranerne væk. Hver gang hun svingede staven undveg Tranerne elegant ved at springe til siden og baske faretruende med vingerne. Hun prøvede så at stikke til dem, men med samme resultat til følge, blot med den ændring, at Tranerne nu angreb staven med næbene og fødderne. Hun blev meget træt og opgav, og Tranerne fløj væk. Hun satte sig ned og tænkte på hvad der var hændt og forstod pludselig, at hvis, hun kunne mestre sådanne teknikker kunne hun hævne sin Fader. De næste tre år trænede hun hver dag og tænkte kun på hvad hun havde observeret medens Tranerne kæmpede. Da hun følte at hendes færdighed - teknikker og mod var opnået besluttede hun sig for at hævne sig selv og sin Far. Siden da har White Crane Fist stilen udviklet sig i tre hovedretninger. Den første er "Hi', som er flyvende teknikker. Den anden er "To" som er kæmpende teknikker, og den tredie er "Yu" som er legende-flydende teknikker.

"Hi": indeholder Sprede ud, kaste, smide ned.

"To": indeholder Ryste - voldsom og støde

"Yu" indeholder Beskytte - Skubbe - Stikke - Bevægelig udvide - Stop slå ud og ~ uskadeliggøre.

Disse tre hoved teknikker kan betyde at modstanderen.

1. Mister sin omtanke.

2. Bliver skadet hvis han fortsætter.

3. Trække sig eller ændre sit til forsvar.

White Crane Kenpo Metoder.

Hjertet og sindet kan ikke adskilles, "Ki" og styrke følges altid ad. Når man trækker vejret ind og ud så følges de altid ad. Dette er hvordan den indre og ydre styrke er udviklet. Resten er kun døde bevægelser ligesom døden og hård styrke. Den øverste og nederste del af kroppen er separeret og de koordinere ikke samme bevægelse. Denne teori er ikke gammel, men 'So Shi Shuku ' er grundlæggeren af denne teori.

Mens man er ung skal man bruge mange kræfter på sine studier for, at få stærke hænder og fingerkræfter samt, at få et hjerte og en sjæl som sten. Når man hører navnet 'Shi Chi Ko' vil man altid huske at følge hendes eksempel, ser du, da hun fik sin hævn blev hun en heltinde i landsbyen og læreren af The White Crane Fist Style, hun lærte af et gammelt ordsprog, at træningen af den indre og ydre styrke læres ved, at opnå den indre styrke først, og den ydre styrke til sidst. Synes du ikke for et kort øjeblik, at du er den eneste der ved dette og du er den eneste helt på denne jord.

'Shi Shu Ku' respekterede denne teori og lærdom meget, når han trænede på, at udvikle sin styrke og teknikker kunne han gøre brug af sin "Ki" og udånding som en indre energi gennem 36 af kroppens knogler, og indånding gennem 36 andre, og derigennem udnytte en total af 72 i alt, det var på denne metode, at han udviklede sin enorme kraftige styrke. 'Shi Shu Ku' trænede hårdt og længe i 'Kenpo's metoder og blev mester i dens teknikker, ved hans hjemkomst underviste og lærte han de andre i klanen. Udfra de tre teknikker 'Hi ', 'To', and 'Yu', lærte han hver enkel elev efter deres eget behov og karakter. Hans undervisning om 'Ki' og styrke var kendt som 'Yu Kaku', hans stil blev kaldt 'Happo Ren'. 'Shi Shu Ku' udviklede 'Sanchin', de tre teorier fra 'Hi', 'Ho', og 'Yu', og fandt ud af at, disse tre må forbindes, 'Ki', styrke, den indre styrke af sindet og kroppen. 'Tai' betyder styrke fra kroppen, hoved og nakke er de stærkeste dele, de kan bære stor vægt og tunge sten uden besvær. Forholdet mellem åndedrættet og 'Ki' er udviklingen mellem, at holde styrken frem og tilbage og til venstre og højre og ind og ud i skuldrene og samtidig kontrollere åndedrættet. Ved stød - når hånden bevæges ud flyder 'Ki' med og ligeledes ved ændring af hændernes position flyder 'Ki' med. Dette er ved 50 -50 udnyttelse, 50% ved fremadgående stød samt 50% ved tilbagegående træk.

Fra National Geographic